Podnikáte a trápí Vás nedostatek finančních prostředků?

Využijte zjednodušený systém finančního řízení pro malé a střední podnikatele a uveďte své finance do pořádku.

Stejně tak, jako je horečka příznakem nemoci či jiného chorobného stavu, jsou problémy s placením závazků prvním varováním, že ve struktuře majetku a způsobu jeho financování dochází k nežádoucímu vývoji. A jako je pro léčení nemoci nejdříve potřebné určit příčinu, léčit firmu před rizikem insolvence znamená nejprve zjistit skutečné příčiny a chyby dokázat napravit.

Správné financování firmy je založené na tom, že jednotlivé položky aktiv jsou finančně pokryté správnými položkami pasiv. Proto nejprve udělejte kontrolu, zda firma splňuje kritéria podle tzv. zlatých pravidel financování. Návod je v Rychlém testu, podrobnější vysvětlení najdete v Řízení financí.

Důležitým předpokladem pro samotný proces řízení financí je určení cíle v podobě očekávaných výsledovek a rozvah. Obvykle je nazýváme finanční částí podnikatelského záměru a poslouží Vám především k vytvoření systému controllingu.

Podrobnější informace o tom, jak postupovat při vypracování podnikatelského záměru jsou uvedeny v bloku Podnikatelský záměr a doporučení pro zpracování jednotlivých částí najdete v kapitolách Bod obratu, majetek nutný pro podnikání Aktiva a zdroje financování Pasiva.